URFAHABERMERKEZİ / Abdullah TOPRAK - AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kapsamlı yasa teklifi, otobüs ve kamyon garajlarında yaygın hale gelen yasadışı akaryakıt ikmali ve depolama faaliyetlerine son veriyor. Yeni düzenlemeyle, kamusal güvenlik ve mali denetim artırılarak, vergi kaybı ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti tarafından sunulan yasa teklifi, mevcut düzenlemelerdeki önemli bir boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Mevcut yasalar, fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelere, akaryakıt istasyonu dışında da akaryakıt ikmali yapılmasına izin veriyordu. Ancak bu durum, özellikle meskûn mahallerde veya garajlarda büyük miktarda yanıcı ve parlayıcı madde depolanmasına neden olarak, ciddi güvenlik riskleri doğuruyordu.

Schneider Electric Secure Power İş Birimi, iş ortaklarıyla buluştu Schneider Electric Secure Power İş Birimi, iş ortaklarıyla buluştu

Yapılan denetimlerde, birçok otobüs ve kamyon garajında ruhsatsız ve faturasız akaryakıt satışı yapıldığı tespit edildi. Bu tür yasadışı faaliyetler, vergi kaybına ve mali usulsüzlüklere yol açarak, devletin gelirlerinde önemli kayıplar yaşanmasına neden oluyordu. Yeni yasa teklifi ile bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yasa teklifi ile kamu kurumları, fabrikalar, şantiyeler, maden ve taş ocakları gibi işletmelerin, yalnızca kendi araçlarına ve yeterli depolama kapasitesine sahip olmaları durumunda, akaryakıt istasyonu dışında ikmal yapmalarına izin verilecek. Diğer tüm araçların ise sadece lisanslı akaryakıt istasyonlarından ikmal yapabilmesi sağlanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, akaryakıtın taşınması veya taşıttırılması işlemleri de yalnızca bayilik lisansına sahip satıcılar tarafından gerçekleştirilecek. Böylece mali denetim artırılarak, vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin akaryakıt kaçakçılığı ve vergi kaybıyla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor. Ayrıca, kamu güvenliğinin sağlanması ve çevre korumasına katkı sağlanması da amaçlanıyor. Bu düzenleme ile yasadışı akaryakıt ikmal ve depolama faaliyetlerinin ortadan kaldırılması, hem halk sağlığı hem de mali denetim açısından büyük bir kazanım olacak.

Bu kapsamlı yasa teklifi, hem akaryakıt sektöründeki usulsüzlüklerle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor hem de uzun vadede devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak. TBMM'nin bu yasa teklifini kabul etmesi halinde, akaryakıt sektöründe daha güvenli ve şeffaf bir dönemin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Urfa Haber Merkezi