Tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışma tamamlandı. AK Parti, bu taslağı kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor. Taslağın en önemli unsuru, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırımlar olacak.

DİSİPLİN CEZALARI GELİYOR

Taslakta tasarruf tedbirlerinin takibi bakanlıklarda bakan veya yardımcıları, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler ve belediyelerde ise belediye başkanları tarafından yapılacak.

Belirlenen tedbirlerin aksine hareket edenlerle ilgili kanuni işlem gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlar, tasarruf tedbirlerine uymayanlar için de geçerli olacak.

Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor.

SIKI DENETİM VE İZLEME SİSTEMİ

Tavan yapan hisseye yasak getirildi: Yatırım yapanlar yandı Tavan yapan hisseye yasak getirildi: Yatırım yapanlar yandı

AK Parti kaynakları, daha önce birçok kez tasarruf genelgeleri yayınlandığını ancak uyulmaması hâlinde herhangi bir yaptırım öngörülmediğini belirtti. Yeni düzenleme ile kamu görevlilerine yaptırım uygulanacak.

Her kurumda tedbirleri takip edecek yöneticiler belirlenecek ve bu yöneticilerin sorumluluğu olacak. İzleme ve denetim sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Hangi tedbire ne kadar uyulduğu, harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilip raporlanacak.

DİĞER TASARRUF ÖNLEMLERİ

Tasarruf tedbirleri ile ilgili pakette, kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek hükümler de yer alacak. İlk adım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında iki ayrı birim olan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak.

Ayrıca, kamuda ihtiyaç fazlası araçların satışı için de Maliye Bakanlığına yetki verilecek. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları da tasarruf tedbirleri çerçevesinde yeniden yapılandırılacak.

KAMUDA ÇİFT MAAŞA SON

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda çift maaş hakkındaki eleştiriler için yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarında kaç yerde görev alınırsa alınsın tek maaş olacak ve o maaşa da limit gelecek” diyerek tartışmalara son verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi