Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alım ilanı duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilana göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden sözleşmeli personel alımı yapacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI   

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.  

Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.  

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.  

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI 

Adaylar başvurularını 17 Nisan 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecekler.