Kardeşler arasında miras paylaşımında yapılan değişiklikle birlikte, devir işlemleri daha hızlı ve kolay hale getirildi.

Artık miras paylarının kardeşler arasında devri için noter onaylı sözleşme şartı ortadan kalktı. Kardeşler, miras kalan bir ev veya hisseli tapunun devri için yazılı bir sözleşme imzalayarak anlaşabilecekler.

Schneider Electric Secure Power İş Birimi, iş ortaklarıyla buluştu Schneider Electric Secure Power İş Birimi, iş ortaklarıyla buluştu

Bu sözleşme, karşılıklı olarak imzalandığında geçerli olacak ve noter onayına ihtiyaç duyulmayacak.

Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar için devir işlemleri şu adımlarla gerçekleşir:

- Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması

,- Hisseli tapuda sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi,

- Kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılarak anlaşma sağlanması ve bu sözleşmenin imzalanması

.Hissedarlar, tapuda işlem yapabilmek için tüm hisse sahiplerinin bir araya gelerek tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini unutmamalıdır.

Eğer hissedarlar tapuda bireysel olarak hazır bulunamazlarsa, bir avukata vekalet verme imkanı da bulunmaktadır.

Tapu kütüğünde yapılacak ayırma işlemi ile hisseler bölüştürülür ve satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar ödenir.

Editör: Haber Merkezi