Şanlıurfa’daki giriş çıkış yasağıyla ilgili ek genelge!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Şanlıurfa’daki giriş çıkış yasağıyla ilgili ek genelge!
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnalara ilişkin ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede kimlere, hangi koşullarda seyahat izin belgesi verileceği belirtildi. Yasaklı iller arasında Şanlıurfa da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta hangi durumlarda seyahat izni verileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 İl valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.

Söz konusu genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtilerek kimlerin seyahat belgesi alacağı şu şekilde belirtildi:

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi hallerde, virüsün yayılımı hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskinin yanı sıra, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada, Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilimizde ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. 
Bu kapsamda; 
03.04.2020 Saat 23:00 de Videokonferans yoluyla gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulunda alınan tavsiye kararları üzerine ayrıca aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır:

1- İlimiz sınırlarından kara ve hava ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb. dâhil) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma saat 24.00’den itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,
2- İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları için gerekli tedbirlerin alınmasına,
3- İlimizde yaşayan/bulunan vatandaşlarımızın ve ilimize gelecek kişilerin aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlarına izin verilmesine,
a. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiğinin, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile ilimize giriş/çıkış yapabilmesine, belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanların en geç 72 saat içerisinde ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönmelerine, bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılarak ilimize giren ticari araç sürücülerine seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorunluluğu getirilmesine, 
b. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen araçların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklarına,
c. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olanların ve araçlarının; bu sektörlerde görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerine, 
d. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin başka illerde bulunması durumunda, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile ilimize giriş/çıkış yapabileceklerine, 
e. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile medikal cihaz ve aletlerin bakım/onarımını yapan özel sektör çalışanlarının ve araçlarının, görevli olduklarına dair belge veya kimliklerini ibraz etmeleri halinde ilimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
f. Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valinin başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan "İl Pandemi Kurulu” nun önerileri doğrultusunda ilimizin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilmelerine,
g. Seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;
A. Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere; 
i. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
ii. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, 
iii. Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
iv. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 
v. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 
vi. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
vii. Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
viii. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
B. Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;   
• İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,
• İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi,
• Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru 
Usulleri geçerli olacaktır. 
C. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.   
D. Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır.
E. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir.
F. İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00’e kadar yapılabilecektir. 
G. 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacaktır. 
H. Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için hafta sonu dâhil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

4- İlimizde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,
5- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine giren vatandaşlarımıza, buralarda çalışanlara, pazarlardaki satıcılara ve toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirilmesine,
6- İlimiz ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına,
7- Cumhurbaşkanımızın talimatı ve İçişleri Bakanlığımızın 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelge ile belirtilen tedbirler kapsamında 20 yaş altı çalışanların olduğu fırıncılarda temel gıda desteği arzında sıkıntı yaşanmaması için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, para kullanımının azaltılmasına, fırınlarda iki kişinin bulundurulması zorunluluğuna ilişkin 20.03.2020 tarih ve 4 nolu kararının kaldırılmasına,
8- Bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyeler ve Meslek Kuruluşlarınca, maske kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılmasına (üretim ve ücretsiz Dağıtım da dahil) yönelik çalışmalar yapılmasına,
9- Meyve ve Sebze pazar yerlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla, Belediyelerimizce pazar kurulan yer ve gün sayısının artırılması, pazar yerleri için alınan tedbirlerin ( giriş/çıkışların ayrılması, maske kullanma zorunluluğu ve mesafe kuralı)tavizsiz bir şekilde uygulanması ve Belediye Zabıtası ile kolluk birimlerimizce etkin denetiminin yapılmasına,
10- İlçelerden il merkezine geliş yoğunluğunun azaltılmasına yönelik kolluk kuvvetlerince yapılan kontrollerin sıklaştırılması, gereksiz seyahatin minimum düzeye düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösterilmesine,
11- Kapaklı Pasajı, Haşimiye Meydanı ve Aktar Pazarı gibi İl merkezinde nüfus hareketliliğinin yoğun yaşadığı bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirlerin artırılması ve yoğunluğun daha da azaltılmasına yönelik ilave önlemlerin hayata geçirilmesine,
12- Banka, Noter ve PTT gibi vatandaşların yoğun olduğu kamu hizmeti sunan alanlar ile yine vatandaş yoğunluğunun yaşandığı park, meydan gibi alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen engelleyici ve kısıtlayıcı faaliyetlerin, yerine göre Özel Kolluk (Özel Güvenlik ve Zabıta) tarafından da yerine getirilmesine,
13- 20 yaş altındaki kişilerin Toplu taşıma araçları ile seyahatlerinin yasaklanmasına, 
14- İlgili meslek odalarınca gıda, temizlik, sağlık ve temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olanların dışındaki işyerlerinin, faaliyetlerinin seyrekleştirilmesi, sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulmasına yönelik tedbirlerin alınmasına,
15- Belediye ve diğer kurumlara ait parklar ve bu alanlarda bulunan spor sahalarının kapatılmasına,
16- Cezaevlerinden tahliye edilmesi planlanan çok sayıda hükümlü/tutuklunun tahliyesine yönelik Adalet Bakanlığınca yapılacak düzenlemeye göre hareket edilmesi, düzenleme yapılmaması halinde; İl Seyahat Koordinasyon Grubunca  Başsavcılık ve Cezaevleri Müdürleri ile birlikte yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak planlama çerçevesinde sürecin yönetilmesine,
17- Şanlıurfa Merkez Hal Pazarındaki yoğunluk ve insan hareketliliğinin azaltılması amacıyla; 
* İlçelerin Hale gelişlerinin planlanması, bunun için ilçelerin üç ayrı gruba ayrılması, bu gruplarda yer alan ilçe esnafının halden mal alabilecekleri  saatlerin belirlenmesi ve bu durumların ilgililere duyurulmasına,
* Adana, Mersin ve Antalya gibi üretici hallerinden meyve ve sebze getirecek hal esnafının, ilgili oda aracılığıyla araç plakaları, sürücü bilgileri ve giriş/dönüş saatlerini içeren dilekçeyle Seyahat Kuruluna müracaat ederek Seyahat İzin Belgesi almasına, 
18- Haliliye İlçesi Açıkyazı (Kırsal) Mahallesinde bir evde ikamet eden bir kişide 04.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle son COVİD-19 pozitif tanısı konulduktan 14 gün sonrasına kadar mahallede karantina tedbiri uygulanmasına,

    Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

    Oy birliği ile karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bu çocuklar ne arıyor sokaklarda?Önceki Haber

Bu çocuklar ne arıyor sokaklarda?

Bakan Soylu Şanlıurfa Valisini tebrik etti!Sonraki Haber

Bakan Soylu Şanlıurfa Valisini tebrik et...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!