Ş.URFA, SANAYİSİNİN EKSİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLERİ İÇİN TOPLANIYOR
Haber
28 Ağustos 2014 - Perşembe 19:21
 
Ş.URFA, SANAYİSİNİN EKSİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLERİ İÇİN TOPLANIYOR
DÜNYA Haberi
Ş.URFA, SANAYİSİNİN EKSİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLERİ İÇİN TOPLANIYOR

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.Sabri Ertekin 23 Haziran 2009 ‘da düzenleyecekleri Şanlıurfa sanayisinin eksikleri ve yapılması gerekenler toplantısına tüm sanayiciler ve sanayici adaylarını beklediklerini söyledi. ŞUTSO Başkanı Ertekin, “Eksikler ve çarelerinin anlatılacağı toplantıda, kendi durumumuzu görme açısından çok önemli, dünyadan haberdar olan uzmanların sanayimiz hakkındaki gözlemleri, değerlendirmeleri çok önemli, hepimizin haberdar olması lazım.”ifadesini kullandı

ŞUTSO Başkanı E.Sabri Ertekin, Avrupa Birliği - Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yürütülmekte olan Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında, Şanlıurfa Sanayisinin Geleceğine Yönelik Bilgilendirme ve İstişare Çalıştayı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın himayesinde olacağını aktardı.

Yerel ve ulusal düzeyde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenecek Çalıştay’da Şanlıurfa’nın sosyo-ekonomik kalkınmasında tetikleyici rol oynayacak stratejik sektörlerin belirlenmesine ilişkin yürütülen sektör tarama çalışmasının ara sonuçları katılımcılarla paylaşılacağını belirten Ertekin, “Proje bünyesinde hazırlanacak Şanlıurfa için Entegre Sınaî Kalkınma Planı’na kaynak teşkil edecek Çalıştay kapsamında, ayrıca tekstil, yenilenebilir enerji, tarıma dayalı sanayi ile kadın girişimciliği ve sosyal eşitlik konularında bir panel düzenlenecektir.”dedi

“Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi”, 2006 Türkiye için Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programının kapsamında yürütüldüğüne dikkat çeken ŞUTSO Başkanı Ertekin, proje’nin ulusal nihai faydalanıcısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olduğunu  Merkezi Finans ve İhale Birimi, Proje’nin sözleşme makamı olduğunu açıkladı. Ertekin, projenin, altyapı inşaatı, arıtma tesisi inşaatı ve müşavirlik ve kontrolörlük hizmetlerini kapsayan İnşaat İşleri Bileşeni ile 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için stratejik sektörlerin belirlenmesi ve OSB’deki firmaların rekabetçi bir biçimde faaliyet göstermelerine imkân tanıyacak iş ortamının tesis edilmesine yönelik faaliyetleri kapsayan Teknik Destek Bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluştuğuna dikkat çekti.  Ertekin, projenin teknik destek bileşenini, UNDP Türkiye tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrara ve ekonomik kalkınmaya destek olarak, Türkiye’de bölgesel farklılıkların azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini dile getiren ŞUTSO Başkanı Ertekin, şöyle konuştu; “Proje ile Şanlıurfa’da kurulacak İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve 1. ve 2. OSB’ler için atık su arıtma tesisi inşa ediliyor ve OSB’de yer alacak KOBİ’lerin yönetsel, operasyonel ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor,  böylelikle Şanlıurfa sanayisinin yeniden yapılandırılması ve ilin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin arttırılması hedefleniyor.” 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Bülent Açıkgöz yaptığı açıklamada Şu bilgilere yer verdi;  “Proje kapsamında hazırlanacak Entegre Sınai Kalkınma Planı’na kaynak teşkil edecek olan Şanlıurfa için stratejik öncelikli sektörler tarama çalışması dört aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada, Avrupa Birliği-NACE iş kolları listesi içerisinden sanayi iş kolları ele alınarak, beş kritere göre (iş kolunun ulusal ve uluslararası düzeyde gelişme potansiyeli,  il’deki doğal kaynakların mevcudiyeti, il’de halen mevcut sanayi kollarının durumu, iş kolunun il’de istihdam yaratma potansiyeli ve iş kolunun il’de kurulmakta olan 2. OSB’de yerleştirilmeye uygunluğu açılarından) değerlendirilmiş ve yirmi sektör/sanayi iş kolundan oluşan kısa liste oluşturulmuştur. İkinci aşamada, bu listedeki sektörler/sanayi kolları, yerel, ulusal ve uluslararası resmi bilgi kaynakları kullanılarak, analiz ve karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Bu niteleyici çalışmaya paralel olarak bir de saha çalışması yapılmış ve yerel, bölgesel ve ulusal proje paydaşlarının önde gelenleri ile, il sanayisini temsil eden kuruluşlar ziyaret edilerek, Şanlıurfa’da iş ortamını etkileyen ekonomik

ve sosyal faktörlerin etki dereceleri belirlenmiş ve aynı zamanda, il genelini ve ana sektörleri kapsayan analizler yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasını oluşturan bu Çalıştayda, ilk iki aşamanın sonuçlarının yerel proje paydaşlarına, özel sektör temsilcilerine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın değerli temsilcilerine sunulması, tartışılması ve teyit edilmesi planlanmıştır. Yerel katılımcıların katkılarını, Çalıştayın amacına hizmet eder bir şekilde yönlendirmek amacıyla, Çalıştay kapsamında bir de panel planlanmıştır.”

Bu arada Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası’nda 23 Haziran 2009 tarihinde düzenlenecek Çalıştay, 08:30’dan itibaren kayıtlarla başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmaları bölümü basına açık olacak.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Urfa Haber Merkezi
Etiketler: Ş.URFA,, SANAYİSİNİN, EKSİKLERİ, VE, YAPILMASI, GEREKENLERİ, İÇİN, TOPLANIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı