Barodan Darbe Olmasın Açıklaması
Haber
28 Ağustos 2014 - Perşembe 19:21
 
Barodan Darbe Olmasın Açıklaması
DÜNYA Haberi
Barodan Darbe Olmasın Açıklaması

Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanununun kendisine yüklediği hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevinin ifasıyla ilgili olarak Taraf gazetesinin 'TSK'nın AKP ve Gülen'i bitirme planı' başlıklı haberinin yer aldığı 12 Haziran 2009 tarihli haberiyle gündemimize giren ve bir haftadır kamuoyunda gündemin birinci sırasında yerini koruyan Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hazırlandığı iddia edilen belge ve belgenin içeriğiyle ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla paylaşmayı uygun görmüştür:
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk Devleti ilkesi anayasa ile teminat altına alınmıştır. Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin de temelidir. Demokrasilerde meşru yollarla iktidar olanların hangi yöntemlerle yönetimden uzaklaştırılacakları da belirlenmiştir. Yine Anayasamıza göre hiç kimse kaynağını yasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Hele elindeki yetkiyi hukuk dışı yolları işleterek hiç kullanamaz.
Kamuoyunda gündemde olan belgede geçen bilgiler dehşet verici olup –eğer belge gerçekse- belgeyi düzenleyenlerin devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan adli yargıda yargılanmalarının gerektiğini düşünüyoruz. Genelkurmay Başkanlığı’nın talimatıyla harekete geçen askeri mercilerce soruşturmanın yürütülmesinin adaletin tecellisi ve gerçeğin ortaya çıkması açısından doğru olmadığını adli yargıda soruşturmanın açılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira hakkında soruşturma yapılan kişilerin yargılanmasının yolunun açılması soruşturma izninin verilmesinin Genelkurmay Başkanlığının inisiyatifinde olması ve özellikle belgedeki imza incelenmesinin Genelkurmay Başkanlığının denetiminde olan Jandarma Kriminal Laboratuarınca yapılması halinde çıkacak sonucun kamuoyunu tatmin edemeyeceği açıktır. Bu imza incelemesini yapacak kurum bellidir ve o da bağımsız Adli Tıp Kurumudur. Bu nedenle soruşturma tamamen zaman yitirilmeksizin ve derhal sivil yargılama makamlarına bırakılmalıdır. Böyle düşünmek Ordu karşıtlığı olmadığı gibi bilakis ordunun töhmet altında kalmasının önüne geçmektir. Kaldı ki Genel Kurmay’ın Askeri disiplin ve askeri suçlar açısından ayrıca soruşturma yapmasına engel bir hal de yoktur. Bununla ilgili olarak alınması gerekli idari tedbirler de vardır ve ismi geçen görevlilerin açığa alınması gibi işlemlerin hemen yapılması gerek kamuoyunda oluşan endişeleri bertaraf edecek gerekse soruşturmanın selametine olumlu etki yapabilecektir.
Fakat bu haberler ve belgeler doğru değilse de ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. Zira bu kez de farklı gayelerle yapılan spekülasyon ve Anayasal Kurumları yıpratma durumu söz konusu olacaktır. Bu halde de sorumlularının ve sebeplerinin de ayrıca araştırılması ve sorumluların bir an önce ortaya çıkarılarak ayrıca yargılanması gerekmektedir
Demokratik bir hukuk devletinde herkesin düşündüğünü açıklama özgürlüğü vardır. Kişilerin ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptıkları açıklamalar, yazdıkları yazılar, eleştiriler, şiddet içermediği, şiddeti özendirmediği müddetçe suç ve suç delili olarak ileri sürülemez. Bu açıklamalar velev ki bizce beğenilmesin. Bunun böyle olduğu iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kararlarıyla da sabittir. Tahammül kültürü ve empati bunu gerektirir.
Ülkemizde hukukun üstünlüğü ve demokrasinin tam olarak yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerine görevler düştüğüne inandığımızdan yönetimin meşru olmayan yöntemlerle değiştirilmesine yönelik tüm girişimlere karşı olduğumuzu ve kaynağını yasalardan almayan bir yetkiyi kullanma teşebbüslerinin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile sunarız.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Urfa Haber Merkezi
Etiketler: Barodan, Darbe, Olmasın, Açıklaması,
Yorumlar
Haber Yazılımı